FILOSOFI

Du går först. Vår affärsidé är 100% nöjda kunder, inte bara första året, utan i många långa år.

Det som borde vara en självklarhet för alla är en unik konkurrensfördel för Safir. Placerings-, pensions- och försäkringsbranschen har ingen stor historia av kundfokus varken från staten i begynnelsen eller de kommersiella aktörerna idag.

Under 1900-talet växte vi upp med kollektivavtal och det statliga socialförsäkrings-systemet (folkpension, ATP, försäkringskassan etcetera). Då behövde vi som individer inte agera med egna initiativ.

Vår framtid var omhändertagen – och beroende – av hur staten hanterade sina åtaganden.

Sedan några år tillbaka skall vi göra egna val inom ITPK, PPM, AMF, PFA. Det är många val som skall göras. Det förutsätts att vi ska ha kunskapen och informationen för att göra rätt val, men så är det sällan.

Vår filosofi är att skapa en öppen och ärlig dialog mellan dig som kund och oss som rådgivare. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer där ditt särskilda intresse sätts i fokus och där dina önskemål tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Vi hjälper dig att se och förstå helheten i ditt försäkringsskydd.