DIN FINANSIELLA UTVECKLING

Kvartalsvis uppdatering

I början av december, mars, juni och oktober sker en omvärdering av alla portföljer.

Vi uppdaterar då vårt system, låter våra verktyg titta igenom alla fonder och ser om det bör ske några förändringar, fondbyten eller ombalanseringar. Om så är fallet, får du ett mail där vi ber dig logga in och gå igenom sin process du gjorde när du bestämde portföljen senast.

Du behöver inte jämföra fonder, du behöver inte kontrollera vilket utbud av fonder som finns hos respektive försäkringsbolag, allt detta finns i våra system som du enkelt kan använda.

Bestäm bara risken, i den Automatiska modellen eller inriktningen i den Manuella modellen, och vi sköter sedan fondurvalet och uppmärksammar dig fyra gånger om året på detta.

Få infopaket med fem snabba framtidsråd

Eller ring oss direkt

Vår affärsidé är 100 % nöjda kunder, inte bara första året, utan så länge du själv önskar.