Profilerade tjänster

Vårt servicepaket för privata finans- och trygghetslösningar

Vi har fem profilerade områden som ger arbetsgivare och företagare möjlighet att skapa den extra säkerhet som behövs för egenföretagare, nyckelmedarbetare, ledningspersoner och deras familjer.

Oberoende om du är anställd eller företagare kan ett utökat stöd från det ordinarie trygghetsprogrammet vara högst relevant. Idag arbetar fler och fler internationellt vilket kräver en särskild sjukförsäkrings- och gruppförsäkringslösning för att man ska kunna ha det skydd man själv eller den egna familjen förväntar sig.

Tillsammans med de allmänna trygghetslösningarna ger våra tjänster och vårt fondvalsverktyg ett heltäckande paket för säkerhet idag och en förstärkt framtid. Våra tjänster kan anpassas lika individuellt som förvaltningen av ditt kapital. Du kan se på Safir Assuarans som din personliga tränare för en säkrare framtid. Läs mer här till höger.

EGENUTVECKLADE IT-SYSTEM

Genom Safirs unika och egenutvecklade IT-system får varje försäkringstagare individuellt stöd i förvaltningen av sina pensionsmedel. Safir Assurans har ett marknadsunikt system för att optimera sparandet.

Det hjälper Dig att leta efter lågpresterande val för att kunna selektera bort dessa kontinuerligt.
Systemen innehåller även varningssystem som sígnalerar om börser och fondutveckling skulle vara alltför negativa.

Åren har visat att Safirs system skapar en kombination av ökad värdetillväxt och lägre risk.
Det skapar större arbetsro och bättre stämning hos såväl kundföretag och deras HR ansvariga som anställda och egenföretagare.

WEBBASERADE REDSKAP

Genom våra webbaserade redskap får alla knutna till Safir Assurans kontinuerlig information och egna förenklade möjligheter att kalkylera till exempel lägre pensionsålder, kompletterande pensioner och olika avkastningsgrader.

Till företag och dess HR-avdelningar erbjuder Safir ett komplett paket där företaget överlåter den praktiska hanteringen av företagets försäkringar till Safir och företagets anställda får hjälp att komplettera sitt försäkringsskydd till önskad nivå och även därefter individuellt kunna komplettera på egen hand orm man vill.