Internationell gruppförsäkring

Det här är vår gruppförsäkring utformad för företag med internationell personal,det vill säga personal som inte har tillgång till svensk försäkringskassa.


 

Vår gruppförsäkring innehåller valfria nivåer av:

  • Dödsfallsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjuklöneersättning
  • Premiebefrielse

Arbetsgivare och Safir Assurans AB utformar tillsammans det försäkringsskydd bolaget vill ha. Det blir ett trygghetssystem för personal som administreras enkelt, allt på en internationell nivå.

Inga komplicerande hälsofrågor och alla i gruppen blir försäkrade (alla i gruppen). Arbetsgivaren själv väljer om upplägget ska efterlikna svenska förhållanden, alternativt brittiska, spanska eller vilket land man nu ser som lämpligast att följa.

Få infopaket med fem snabba framtidsråd

Eller ring oss direkt

Vår affärsidé är 100 % nöjda kunder, inte bara första året, utan så länge du själv önskar.