ENKELHET

Vi tycker det ska vara enkelt att göra bra val och justera dem i takt med tiden.

För de allra flesta är pensionssparandet en betydande del av den samlade förmögenheten och att välja rätt pensionsförvaltning till de anställda är en oerhört viktig uppgift för alla HR-ansvariga.

För många av oss är utvecklingen av försäkringsvärdet, den blivande pensionen eller sparkapitalet, oerhört betydelsefullt.

En positiv framtid i en snabbt föränderlig världen kräver en hel del av förvaltningen.

Genom våra bevakningssystem och genom kontinuerligt kontakt oss emellan, ges dina försäkringspengar bättre chans att utvecklas väl.

En närmare kontakt gör att varje person har närmare till en engagerad rådgivare och inte minst, en erfaren rådgivare. Här finns en stor skillnad med att vara hos Safir.

Få infopaket med fem snabba framtidsråd

Eller ring oss direkt

Vår affärsidé är 100 % nöjda kunder, inte bara första året, utan så länge du själv önskar.