DET VI TROR PÅ

Det kan låta märkligt, men vi vill att du ska känna dig priviligerad.

När du kommer till oss ska du ha ’hittat hem’ och oron om hur framtiden kommer se ut ska bytas mot tillförsikt. Hur ska nu det gå till när avkastning på kapital beror så mycket på hur allt utvecklas i världen? Vad kan vi göra som andra inte kan?

Vi gör det genom att visa att med Safir har du alltid någon som har ditt bästa för ögonen. Det finns två faktorer som ger oss och dig vår unika möjlighet. Vi är våra egna och inte styrda av någon samt vi har vår integritet som leder allt vi gör. När du adderar mångårig kompetens till de två så uppstår en svårslagen kundfördel.

Vi har ersättningar som alla andra rådgivare men oavsett om vi arbetar mot timersättning eller provisioner som kommer de val vi rekommenderar alltid utgå från vad vi tror gynnar dig.

Vi tror på – och har byggt hela vår verksamhet runt – att det som gynnar dig det är bra för oss. Det här betyder att vi tackar nej till vissa ersättningar. Om de inte gagnar dig så tackar vi nej. Varje månad händer det att vi tackar nej till upplägg som skulle gynna oss men inte vara optimalt för våra kunder. Det här kan en aktör som Safir göra.

I en större rådgivnings- eller förvaltningskoncern är det sättet att arbeta, försiktigt uttryckt, inte så uppskattat vare sig av styrelse eller resultatansvariga. Vi har inte det problemet. Till skillnad från dem har vi bara en sak att fokusera på: Dig.

Hos oss blir Du är sedd som den Du är och är inte bara en i en stor mängd. Vi har valt att behålla det lilla företagets fördel. Det spelar ingen roll om du är stor eller liten, företagare eller anställd, bor i Sverige eller utomlands. Här är du alltid igenkänd och vi bryr oss.

En del av vårt jobb är att med dig att formulera de mål du vill ha med för framtid – och sedan se till att du når dem med minsta möjliga felmarginal.

Vi har alla de tekniska och mänskliga resurser vi behöver för att alla våra kunder ska få personlig hjälp utifrån sin helt egna situation. Vi känner våra kunder och de känner oss. Det finns en gräns vi aldrig går över. Vi pratar ofta med alla våra kunder men aldrig om dem.

Vi är din personliga rådgivare som bygger den framtida ekonomiska trygghet du vill ha – och vi gör det tillsammans med dig.

För oss är den sporrande utmaningen att hitta den väg som är bäst för Dig. Vi gör det med moderna IT-plattformar och vi vet att det alltid sparar både tid och utgifter för Dig jämfört eventuella egna experiment med dyra enskilda lösningar. Välkommen! Vi är stolta att säga att vi bryr oss och det syns i det vi gör.