Internationell sjukvård

Internationell sjukvård Världen har blivit allt mindre, och våra flyttlass går utanför Sverige allt oftare. Många söker sig till varmare breddgrader och arbetsplatserna har plötsligt många gånger hamnat utanför Sverige. Vi har sett betydelsen av att ha rätt sjukvårdsförsäkring. Att få tillgång till sjukvård utan att behöva erlägga en förmögenhet är vi vana vid sedan…

Personalförsäkringar

Personalförsäkringar För såväl företaget som för den enskilde försäkringstagaren är det viktigt att det blir tydligt hur den egna ambitionen och försäkringsskyddet passar ihop. Det ska vara lätt att förstå och lätt att använda.   Försäkringar som ofta ingår i en policy hos företag eller individer med bra skydd är: Tjänstepensioner (ålderspension, sjukskydd, efterlevandepension) Gruppförsäkringar…