Flytträtten i ett nytt skede!

Flytta pensionspengarna? Nu kan möjligheten ändras. Så har det oväntade hänt, det borgerliga blocket gjorde tumme ned för den promemoria Finansdepartementet presenterade i mitten av augusti. De fyra borgerliga partierna kom överens om att ”effektivare flytträtt” ska få en större innebörd än vad Finansdepartementet föreslog. Så nu väntar vi med spänning på resultatet av detta.…

Janne Andersson: ”Försäkringsbolagens beroende till förmedlare & fonder är osunt.”

”Försäkringsbolagens beroende till förmedlare & fonder är osunt” – Janne Andersson, inköpschef på Preems branschkritik kommenteras av Mikael Safir på Safir Assurans. Brummer & Partners ska hedras som låter Preems Janne Andersson belysa pensionsbranschen i en kritisk granskning med en artikel som lyfter ett centralt ämne. Han efterlyser ett mer kundorienterat arbete. I artikeln förklarade Janne…