”The Indicator”

Bifogat finner du ”The Indicator”, som är en brittisk publikation av Old Mutual Life (tidigare Skandia Life) i England. Försäkringsbolaget frågar de största europeiska aktörerna hur de ser på utvecklingen de närmsta 12 månaderna (maj 2017). I vanlig ordning finns ingen exakt sanning, men kanske en ”indikation” i samlat format. Läs gärna med ”brittiska ögon”…

Vi riktar fokus på East Capital och deras Rysslandsfond

I detta nyhetsbrev har vi lämnat utrymmet till East Capital att spå om framtiden i Ryssland. Vi tycker att Ryssland är en spännande marknad för förvaltning av pensionsmedel. Dels har råvaror tappat oerhört mycket i värde den sista tiden, inte minst oljan har sjunkit till mycket låga nivåer, vi börjar närma oss priset vi hade…

Vår tro om utvecklingen resten av 2017

Vi är ”försiktigt positiva” till nästa halvår. Vi tycker att de flesta orosmoln är undanröjda, politiker har fått lite luft under vingarna och deras direkta jobb är inte hotade. Europa tycker vi bör se en lugnare tid rent politiskt men samtidigt tror vi att EU måste enas, Storbritannien kommer att lämna, hårt eller mjukt men…

Med ny syn på Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning har varit en fantastisk produkt för den som vill överlåta allt ansvar till försäkringsbolaget. Gamla SEB Trygg Liv (stängt sedan många år) avkastar i skrivande stund hela 16% i återbäring, Skandia har sänkt sin återbäring från 14% till 6% och avsätter 6% i en engångsökning av återbäringen för ”gamla” Skandiapengar. Folksam kommer likaledes…

Juni 2017 Halvårsskifte på hög höjd

Visst har våren varit fantastisk, kanske inte vädermässigt men kursmässigt. Spännande nog har många kurser hamnat på en väsentligen högre nivå än många av oss förutspått. Javisst har räntorna varit fortsatt låga men vem vågade tro att vi skulle få en så fantastisk utveckling som vi fått första halvåret trots alla orosmoln som seglat förbi.…

Hjälp att välja fonder

Du har väl börjat använda vårt verktyg PoF? Vi ser att intresset för vårt verktyg är stort och vi ser även att resultatet gagnar dig. Vi vill hjälpa dig att automatiskt välja fonder givet din placeringsrisk, vi vill minimera antalet val. Vår mycket gedigna erfarenhet är att majoriteten av alla pensionssparare vill ha hjälp med…

Traditionell förvaltning i nya kläder

Under senare tid ser vi mer och mer att just traditionell förvaltning börjar få renässans. Det är ganska naturligt eftersom produkten i sig är en fantastisk utbetalningsprodukt ”i den tid vi nu lever i” (låga räntor och inga försiktiga alternativ som ger någon avkastning att tala om). De traditionella försäkringsbolagen har ändrat förvaltningsprodukten och hur…

Hur ser förvaltarna på framtiden?

Om vi summerar de olika uppfattningarna vi får tycks de generella råden vara: Aktier är fortfarande intressant även om det varit en dipp under våren. Enligt många bedömare finns ännu utrymme för uppgångar. Värderingarna ger utrymme för ytterligare uppgångar trots den långa uppgångsfas vi haft.   Förväntningarna på ränteuppgångar synes skjutas på framtiden återigen. Även…

Vi riktar fokus på Lannebo Fonder

I detta nyhetsbrev har vi lämnat utrymmet till Lannebo Fonder att blicka framåt. Lannebo har hos de flesta försäkringsbolag en fond som heter Lannebo Småbolag som har en väldigt fin historia. Peter Lagerlöf, förvaltare på Lannebo Fonder, har svarat på några snabba frågor som rör framtiden, aktiemarknaden och konjunkturen, och vi gläds åt att våra…