Enter fonder

I detta nyhetsbrev är Enter Fonder gästskribent. Vi valde denna gång en mer svenskorienterad förvaltare då vår upplevelse är att Europa och kanske Sverige är en mer intressant marknad än Nordamerika (se tidigare kommentarer). Enter gör en noggrann analys på aktienivå. Då vi själva gärna ser Sverige som en betydande del av en portfölj nu…

Filosofi för fondval

Vår uppfattning är att det fortfarande är de stora mogna marknaderna som bör vara fokus, även om vi just nu ser att det mesta går sidledes eller tom backar. Tänk på att för en pensionssparare behöver det inte vara katastrof om fonder backar, man kan tom se möjlighet med detta bara dina pengar hanteras på…

Vår strategi

I skrivande stund har det debatterats ganska mycket om Brexit, Undersökningar visar att fler och fler personer i England kan tänka sig at lämna EU-samarbetet och vi ser att försprånget för ”stanna kvar” minskar i rask takt. Om det nu skulle bli en exit som undersökningarna börjar visa, tror vi ändå inte detta kommer att…

Vår tro om utvecklingen 2017

I skrivande stund har de flesta marknader haft en lite ”spretig” uppgång. Vi har sett en Trump-effekt med en oväntad positiv Amerikabörs. Som du kanske kommer ihåg var analytikernas tro att Donald Trump inte hade någon chans att vinna presidentvalet och skulle han trots allt vinna skulle vi få se ett börsras. Samma felaktiga tro…

”The Indicator”

Bifogat finner du ”The Indicator”, som är en brittisk publikation av Old Mutual Life (tidigare Skandia Life) i England. Försäkringsbolaget frågar de största europeiska aktörerna hur de ser på utvecklingen de närmsta 12 månaderna (maj 2017). I vanlig ordning finns ingen exakt sanning, men kanske en ”indikation” i samlat format. Läs gärna med ”brittiska ögon”…

Vi riktar fokus på East Capital och deras Rysslandsfond

I detta nyhetsbrev har vi lämnat utrymmet till East Capital att spå om framtiden i Ryssland. Vi tycker att Ryssland är en spännande marknad för förvaltning av pensionsmedel. Dels har råvaror tappat oerhört mycket i värde den sista tiden, inte minst oljan har sjunkit till mycket låga nivåer, vi börjar närma oss priset vi hade…

Vår tro om utvecklingen resten av 2017

Vi är ”försiktigt positiva” till nästa halvår. Vi tycker att de flesta orosmoln är undanröjda, politiker har fått lite luft under vingarna och deras direkta jobb är inte hotade. Europa tycker vi bör se en lugnare tid rent politiskt men samtidigt tror vi att EU måste enas, Storbritannien kommer att lämna, hårt eller mjukt men…

Med ny syn på Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning har varit en fantastisk produkt för den som vill överlåta allt ansvar till försäkringsbolaget. Gamla SEB Trygg Liv (stängt sedan många år) avkastar i skrivande stund hela 16% i återbäring, Skandia har sänkt sin återbäring från 14% till 6% och avsätter 6% i en engångsökning av återbäringen för ”gamla” Skandiapengar. Folksam kommer likaledes…

Juni 2017 Halvårsskifte på hög höjd

Visst har våren varit fantastisk, kanske inte vädermässigt men kursmässigt. Spännande nog har många kurser hamnat på en väsentligen högre nivå än många av oss förutspått. Javisst har räntorna varit fortsatt låga men vem vågade tro att vi skulle få en så fantastisk utveckling som vi fått första halvåret trots alla orosmoln som seglat förbi.…

Hjälp att välja fonder

Du har väl börjat använda vårt verktyg PoF? Vi ser att intresset för vårt verktyg är stort och vi ser även att resultatet gagnar dig. Vi vill hjälpa dig att automatiskt välja fonder givet din placeringsrisk, vi vill minimera antalet val. Vår mycket gedigna erfarenhet är att majoriteten av alla pensionssparare vill ha hjälp med…