”The Indicator”

Bifogat finner du ”The Indicator”, som är en brittisk publikation av Old Mutual Life (tidigare Skandia Life) i England. Försäkringsbolaget frågar de största europeiska aktörerna hur de ser på utvecklingen de närmsta 12 månaderna (maj 2017). I vanlig ordning finns ingen exakt sanning, men kanske en ”indikation” i samlat format. Läs gärna med ”brittiska ögon”…

Vi riktar fokus på East Capital och deras Rysslandsfond

I detta nyhetsbrev har vi lämnat utrymmet till East Capital att spå om framtiden i Ryssland. Vi tycker att Ryssland är en spännande marknad för förvaltning av pensionsmedel. Dels har råvaror tappat oerhört mycket i värde den sista tiden, inte minst oljan har sjunkit till mycket låga nivåer, vi börjar närma oss priset vi hade…

Vår tro om utvecklingen resten av 2017

Vi är ”försiktigt positiva” till nästa halvår. Vi tycker att de flesta orosmoln är undanröjda, politiker har fått lite luft under vingarna och deras direkta jobb är inte hotade. Europa tycker vi bör se en lugnare tid rent politiskt men samtidigt tror vi att EU måste enas, Storbritannien kommer att lämna, hårt eller mjukt men…

Med ny syn på Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning har varit en fantastisk produkt för den som vill överlåta allt ansvar till försäkringsbolaget. Gamla SEB Trygg Liv (stängt sedan många år) avkastar i skrivande stund hela 16% i återbäring, Skandia har sänkt sin återbäring från 14% till 6% och avsätter 6% i en engångsökning av återbäringen för ”gamla” Skandiapengar. Folksam kommer likaledes…

Juni 2017 Halvårsskifte på hög höjd

Visst har våren varit fantastisk, kanske inte vädermässigt men kursmässigt. Spännande nog har många kurser hamnat på en väsentligen högre nivå än många av oss förutspått. Javisst har räntorna varit fortsatt låga men vem vågade tro att vi skulle få en så fantastisk utveckling som vi fått första halvåret trots alla orosmoln som seglat förbi.…

Hjälp att välja fonder

Du har väl börjat använda vårt verktyg PoF? Vi ser att intresset för vårt verktyg är stort och vi ser även att resultatet gagnar dig. Vi vill hjälpa dig att automatiskt välja fonder givet din placeringsrisk, vi vill minimera antalet val. Vår mycket gedigna erfarenhet är att majoriteten av alla pensionssparare vill ha hjälp med…

Vi riktar fokus på Norron

I detta nyhetsbrev har vi lämnat utrymmet till Norron att diskutera kring förvaltning i en lågräntemiljö. Bolaget har tidigare figurerat i vårt nyhetsbrev och vi hyser största respekt för fondbolaget med bl.a. hedgefonden Norron Target. Bolaget har rönt framgång med stora sparvolymer hos exempelvis Danica, Folksam, Länsförsäkringar, Skandia och SPP. Vi anser att frågeställningen om…

Tidigt eller sent uttag av pension

llt oftare får vi frågor om uttag av pension -, när ska jag ta ut pension, borde jag lyfta delar av min pension vid – nådda 61 år(som är första möjligheten för att lyfta allmän pension), ska jag ta hela eller delar av mina allmänna pension eller ska jag bara lyfta min premiepension. Lika ofta…

God Jul, ett friskt, lyckligt och positivt 2019

Det önskar vi alla våra kunder, samarbetspartners, leverantörer och kollegor. Vi som är friska och, vi som har familj kan glädja oss åt en härlig familjehögtid. Vi på Safir Assurans AB riktar en tanke till sjuka barn, som behöver få tuffa behandlingar, barn som inte får vara i hemmets lugna vrå, barn som kämpar för…

Allokering

Vi har i tidigare nyhetsmail flaggat för möjligheten att skilja på ”gamla” pengar och nyinsättningar till pension. Kanske är det just nu ett sådant tillfälle, dvs gamla kapitalet på de mer mogna marknaderna och nyinsättningar till de ”kommande marknaderna” tex Fjärran Östern, Indien, Latin Amerika etc. Risken minskar påtagligt om du gör som beskrivs ovan,…