The Indicator

”The Indicator” är en brittisk publikation av Old Mutual Life (tidigare Skandia Life) i England. Försäkringsbolaget frågar de mest namnkunniga fondförvaltarna hur de ser på utvecklingen de närmsta 12 månaderna. I vanlig ordning finns ingen exakt sanning, men kanske en ”indikation” i samlat format.

SEB

I detta nyhetsbrev har vi berikats med kloka ord från en av Sveriges största banker med Roger Törnkvist, Placeringsstrateg SEB, i spetsen.  Vi brukar besöka bankens seminarier och anser att kvalitén i bankens information är av högsta klass, klar, tydlig, ambitiös och vi är glada över att får presentera hur banken ser på framtiden. Vi…

Allokering

I tidigare nyhetsbrev har vi beskrivit hur man enkelt kan göra i förvaltningen av sina pensionspengar. I de allra flesta fall är det en mycket långsiktig förvaltning, och vår inställning är fortfarande densamma. Ett tips kan vara att gå motströms, när det ser som bäst ut uppmuntrar vi till att dra öronen åt sig, och…

Filosofi

I spåren av Allra och Falcon funds, kan man fundera över hur försäkringstagarnas pengar hanteras. Som konsument (försäkringstagare/försäkrad) vill vi ju alltid kunna lita på att de vi talar med alltid ”gör det rätta” för mig som konsument men dessvärre är det inte riktigt alltid på detta sätt. Det finns oseriösa personer/företag i alla branscher…

Traditionell förvaltning i nya kläder

Under senare tid ser vi mer och mer att just traditionell förvaltning börjar få renässans. Det är ganska naturligt eftersom produkten i sig är en fantastisk utbetalningsprodukt ”i den tid vi nu lever i” (låga räntor och inga försiktiga alternativ som ger någon avkastning att tala om). De traditionella försäkringsbolagen har ändrat förvaltningsprodukten och hur…

Hur ser förvaltarna på framtiden

Om vi summerar de olika uppfattningarna vi får tycks de generella råden vara: Aktier är fortfarande intressant även om det varit en dipp under våren. Enligt många bedömare finns ännu utrymme för uppgångar. Värderingarna ger utrymme för ytterligare uppgångar trots den långa uppgångsfas vi haft.   Förväntningarna på ränteuppgångar synes skjutas på framtiden återigen. Även…

Nytt pensionssystem

Så har då äntligen de politiska partierna kommit överens om ett förändrat pensionssystem. Sedan länge har vi förstått att vår allt längre livslängd urholkar våra pensionsreserver och skulle inte räcka för att ge oss allmän pension. I korthet innebär detta att man höjer rätten att ta ut sin Allmänna Pension (det oranga kuvertet) från 61…

The Indicator

Bifogat finner du även ”The Indicator” som är en brittisk publikation. Skandia Life i England frågar de största europeiska aktörerna hur de ser på utvecklingen de närmaste 12 månaderna (november 2017). I vanlig ordning finns ingen exakt sanning, men kanske en ”indikation” i samlat format. Läs denna med ”brittiska ögon” då den är skriven för…

Billiga indexfonder ett medialt trick?

Under senare år har vi matats med att billiga indexfonder sätts i första led. Ekonomijournalister har envist jämfört all typ av förvaltning med indexfonder vad gäller priset på förvaltning. Vi anser att pensionssparare blivit förda bakom ljuset då priset långt ifrån är det enda man ska titta på. Vi upplever att vi sällan eller nästan…

Odin Fonder

I detta nyhetsbrev är Odin Fonder vår ciceron ifråga om den närmsta tiden. Vårt verktyg PoF har ofta valt Odin Fonder och nu får du tillfälle att lära känna dem bättre. Ta gärna en närmre titt på Odin, bekanta dig med dem, som haft en väldigt intressant utveckling. Starka-nischbolag-nyckeln-till-framgang Nedan kan du även se en…