Avtal för nyckelpersoner

Vi har mycket bred erfarenhet av managementlösningar och bonsuprogram för bolagsledningar och ledningsgrupper.

Under det sista decenniet har vi utarbetat ett program som används av många företag för bland annat bonusavstående med särskilda fördelar.

TILLVÄXTMÖJLIGHETER

Genom speciellt utformade avtal kan bonus- och lönedelar kvarstå i företagets regi, med fullständig säkerhet för den anställde och fördelaktiga tillväxtmöjligheter.

Den anställde kan med de medel som ännu inte utbetalts som lön, bygga upp en egen obeskattad reserv som förvaltas med den risknivå den anställde själv önskar. Förvaltningen kan ske antingen diskretionärt eller i egen regi.

Dessa lösningar är väl beprövade och därtill helt accepterade enligt lagstiftningen, och den modell som Safir Assurans AB använder, ger utrymme för en mycket hög nivå av integritet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Få infopaket med fem snabba framtidsråd

Eller ring oss direkt

Vår affärsidé är 100 % nöjda kunder, inte bara första året, utan så länge du själv önskar.