Janne Andersson: ”Försäkringsbolagens beroende till förmedlare & fonder är osunt.”

”Försäkringsbolagens beroende till förmedlare & fonder är osunt” – Janne Andersson, inköpschef på Preems branschkritik kommenteras av Mikael Safir på Safir Assurans. Brummer & Partners ska hedras som låter Preems Janne Andersson belysa pensionsbranschen i en kritisk granskning med en artikel som lyfter ett centralt ämne. Han efterlyser ett mer kundorienterat arbete. I artikeln förklarade Janne…