Billiga indexfonder ett medialt trick?

Under senare år har vi matats med att billiga indexfonder sätts i första led. Ekonomijournalister har envist jämfört all typ av förvaltning med indexfonder vad gäller priset på förvaltning. Vi anser att pensionssparare blivit förda bakom ljuset då priset långt ifrån är det enda man ska titta på. Vi upplever att vi sällan eller nästan…

Odin Fonder

I detta nyhetsbrev är Odin Fonder vår ciceron ifråga om den närmsta tiden. Vårt verktyg PoF har ofta valt Odin Fonder och nu får du tillfälle att lära känna dem bättre. Ta gärna en närmre titt på Odin, bekanta dig med dem, som haft en väldigt intressant utveckling. Starka-nischbolag-nyckeln-till-framgang Nedan kan du även se en…

Allokering

Vi har i tidigare nyhetsmail flaggat för möjligheten att skilja på ”gamla” pengar och nyinsättningar till pension. Kanske är det just nu ett sådant tillfälle, dvs gamla kapitalet på de mer mogna marknaderna och nyinsättningar till de ”kommande marknaderna” tex Fjärran Östern, Indien, Latin Amerika etc. Risken minskar påtagligt om du gör som beskrivs ovan,…

Tidigt eller sent uttag av pension

llt oftare får vi frågor om uttag av pension -, när ska jag ta ut pension, borde jag lyfta delar av min pension vid – nådda 61 år(som är första möjligheten för att lyfta allmän pension), ska jag ta hela eller delar av mina allmänna pension eller ska jag bara lyfta min premiepension. Lika ofta…

Hjälp att välja fonder

Du har väl börjat använda vårt verktyg PoF? Vi ser att intresset för vårt verktyg är stort och vi ser även att resultatet gagnar dig. Vi vill hjälpa dig att automatiskt välja fonder givet din placeringsrisk, vi vill minimera antalet val. Vår mycket gedigna erfarenhet är att majoriteten av alla pensionssparare vill ha hjälp med…

Med ny syn på Traditionell förvaltning

Traditionell förvaltning har varit en fantastisk produkt för den som vill överlåta allt ansvar till försäkringsbolaget. Gamla SEB Trygg Liv (stängt sedan många år) avkastar i skrivande stund hela 16% i återbäring, Skandia har sänkt sin återbäring från 14% till 6% och avsätter 6% i en engångsökning av återbäringen för ”gamla” Skandiapengar. Folksam kommer likaledes…

Vi riktar fokus på East Capital och deras Rysslandsfond

I detta nyhetsbrev har vi lämnat utrymmet till East Capital att spå om framtiden i Ryssland. Vi tycker att Ryssland är en spännande marknad för förvaltning av pensionsmedel. Dels har råvaror tappat oerhört mycket i värde den sista tiden, inte minst oljan har sjunkit till mycket låga nivåer, vi börjar närma oss priset vi hade…

Vår tro om utvecklingen 2017

I skrivande stund har de flesta marknader haft en lite ”spretig” uppgång. Vi har sett en Trump-effekt med en oväntad positiv Amerikabörs. Som du kanske kommer ihåg var analytikernas tro att Donald Trump inte hade någon chans att vinna presidentvalet och skulle han trots allt vinna skulle vi få se ett börsras. Samma felaktiga tro…

Vår strategi

I skrivande stund har det debatterats ganska mycket om Brexit, Undersökningar visar att fler och fler personer i England kan tänka sig at lämna EU-samarbetet och vi ser att försprånget för ”stanna kvar” minskar i rask takt. Om det nu skulle bli en exit som undersökningarna börjar visa, tror vi ändå inte detta kommer att…

Filosofi för fondval

Vår uppfattning är att det fortfarande är de stora mogna marknaderna som bör vara fokus, även om vi just nu ser att det mesta går sidledes eller tom backar. Tänk på att för en pensionssparare behöver det inte vara katastrof om fonder backar, man kan tom se möjlighet med detta bara dina pengar hanteras på…