Hur ser förvaltarna på framtiden?

Om vi summerar de olika uppfattningarna vi får tycks de generella råden vara: Aktier är fortfarande intressant även om det varit en dipp under våren. Enligt många bedömare finns ännu utrymme för uppgångar. Värderingarna ger utrymme för ytterligare uppgångar trots den långa uppgångsfas vi haft.   Förväntningarna på ränteuppgångar synes skjutas på framtiden återigen. Även…

Vi riktar fokus på Lannebo Fonder

I detta nyhetsbrev har vi lämnat utrymmet till Lannebo Fonder att blicka framåt. Lannebo har hos de flesta försäkringsbolag en fond som heter Lannebo Småbolag som har en väldigt fin historia. Peter Lagerlöf, förvaltare på Lannebo Fonder, har svarat på några snabba frågor som rör framtiden, aktiemarknaden och konjunkturen, och vi gläds åt att våra…