Norron

I detta nyhetsbrev är Norron AB vår ciceron vad avser att blicka in i framtiden. Vi har följt bolaget under många år och av speciellt intresse är Norron Target, bolagets Hedgefond. Vi har hos de allra flesta försäkringsbolag föreslagit just denna fond som har en mycket lyckad historik. Vi ser gärna att Norron fortsätter leverera…