Private Finance

Pengar betyder för alla i slutändan ”private finance”, och målsättningen är att optimera sparformen i den mängd av olika produkter som finns på markanden. Ifråga om kapitalförvaltning, finns även inom detta områden en uppsjö av sparformer, och även inom detta område är det oerhört viktigt att optimera produktutbudet för att uppnå bästa verkningsgrad. Detta kombineras ofta med risk, det vill säga vilken risk är du som konsument beredd att ta med ditt kapital? Har du utrymme för stora kurssvängningar eller är du beroende av en stabil nivå på ditt kapital? Till detta är juridiken också oerhört viktig, finns testamente som tryggar familjen på rätt sätt? Är dina tillgångar legalt rätt placerade, finns äktenskapsförord registrerat hos tingsrätten, finns gåvohandlingar med rätta gåvovillkor för dig och din familj? Slutligen har vi skattefrågan, där vi vet att olika transaktioner utlöser olika typer av skatter, där frågeställningen oavsett ämnesområde alltid är om du har optimal skattelösning?

PersonalförsäkringarInternationell sjukvårdManagementLöneväxling
Vi har valt att kalla ovanstående frågor för ”Private Finance” därför att det är plånboksfrågor som rör dig. Du som valt Safir Assurans AB som samarbetspartner, kan förvissa dig om att få en helhetslösning som är unik!