PoF – Automatiska fondval

En unik tjänst för kunder hos Safir AssuransPoF logga med text

Vi vet att de flesta tycker det är svårt att göra fondval, det är svårt att överblicka utbudet av alla försäkringsfonderna och framförallt, anser de allra flesta att det är väldigt svårt att välja utan hjälp.

PoF är ett verktyg för fond och portföljförslag som hjälper dig att hitta en lämplig fördelning mellan olika tillgångsslag och marknader i din portfölj. Utöver detta hjälper den dig även med förslag på vilka fonder du bör välja i de olika tillgångsslagen och marknaderna.

PoF vänder sig till dig som vill använda fonder men gärna tar hjälp att välja. PoF ett utmärkt hjälpmedel för att få förslag på fördelning av fonder, och även få detta förslag uppdaterat med jämna intervall. Du får därmed en funktionalitet som gör att du har rätt fonder, och en kontinuerlig omvikning av dina fondpengar så att du fortsätter med den risk som var tänkt från början.

Vad gör inte PoF?

PoF kan inte byta fonderna åt dig utan det behöver du själv genomföra genom att logga in hos det/eller de försäkringsbolag där du har ditt kapital eller använda de fondbytesblanketter som PoF skapar.

Varför kan inte PoF byta fonderna åt mig?

För detta krävs att det är ett värdepappersbolag som hanterar frågan. Vi har valt att inte bli anknutet ombud till något värdepappersbolag, vi vill jobba oberoende av alla värdepappersbolag. Detta gör att vi enligt reglerna inte kan hantera fondbyten f.n. På grund av det säkerhetskrav som idag ställs på företag som hanterar finansiell information via nätet så kräver detta även en avancerad teknisk platform. Utöver detta så gör det faktum att dina pengar inte finns hos Safir Assurans AB utan hos ditt försäkringsbolag detta i princip omöjligt att genomföra.

Vårt mål med PoF

Vi vill genom PoF skapa ett verktyg som inte byter dina fonder utan hjälper dig att hitta de fonder och den fördelning du bör ha gällande ditt pensionskapital. För dig som har flera försäkringar hos olika försäkringsbolag har PoF även en unik funktion där vi jämför utbudet hos de olika bolagen och väljer de ”bästa” fonderna hos respektive försäkringbolag. På så vis undviker du tex. att välja en mindre bra Globalfond om det finns som är bättre i något av de försäkringsbolag där du har dina pensioner.